لطفا بانظرات ارزشمندتان درهرچه بهترشدن وبلاگ یاریمان فرمایید.

تاریخ : جمعه هجدهم آذر 1390 | 17:12 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | شمه نظر؟

پیش نماز تیز بکره -پش نماز گو دمیزه


pish nmaz tiz bekare/pash nmaz ghoo damize

وقتی افرادبزرگ خطای کوچکی میکنند،لاجرم افراد کوچکتر خطای بزرگتری خواهند کرد(ازنظرجایگاه ومقام)طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1394 | 13:31 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

جوان زَنَ بَری مَویَن  ،پیر خَرَ خِرّی

javane zana bari mavyan/pire khara kherriطبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : شنبه یکم فروردین 1394 | 08:24 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
بره بنِ واش بو اَزَ یه
bare bene vash bu a za ye


ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه سی ام بهمن 1393 | 22:15 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 18:44 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
په یاور کره،زا درا دزه
pe yavar kare - za dera dezze

پدر( برای چیدن محصول کشاورزی) یاور وکمک کار می آورد -پسر داس (ابزار درو) رامی دزدد!

طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 19:40 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

خاکه نکره ،رنه هم هره


kha  ke nekare-rana  ham hare


اشاره به افرادی دارد که نه تنها فایده ای ازآنها نصیب کسی نمی شود
بلکه موجب ضرر وزیان هم می شوند
طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 01:01 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

سگ اشتن جیگا کو سنگینه

seg eshtan jiga ku sangineتاریخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 18:32 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 | 17:53 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 07:34 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 10:49 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 00:05 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظراتروزی که خزان وزرد آبونده داران
ویر باره غم وغورصه ورنج ماران

عین سره ول پرپر آبونده،زو شوند
جزقورصه وغم نمانه دل ده، یارانروزی که درختها به رنگ زرد درمی آیندوخزان می شوند
غم وغصه ورنج مادران رابه یاد بیاورید

همانند گل سرخ چه زود پرپر می شوند ومی روند
و بجز غصه وغم دردل چیزی برایمان نمی ماند ،طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 07:03 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

تَقی کِلا نَقی سَر

به هرشکل ممکن کج دار ومریض روزگار گذراندنطبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 19:26 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

عسل ایکه آلوس

asal ika aloos

هنگامی که می خواهند بسیار تمیز بودن مکانی راتوصیف کنند این مثل رابکار می برند.طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 00:41 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...

کجا ایستاده اییم. سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد...

وشما چون همیشه امیدوار

 سال نومبارکتاریخ : جمعه یکم فروردین 1393 | 00:17 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 10 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...