عکسهای گروه هنری زیرون کلور درسالهای مختلف


(سال 1368 )سالن دبیرستان شهیداصلانی کلور گروه هنری زیرون در ساری (سال 1370)
عکس یادگاری با آقای مختاباد


اجرای برنامه گروه هنری زیرون درساری
(1370)


عکسهای مربوط به آغازفیلمبرداری  مستند درباره شاهرود

بهمن 91.: Weblog Themes By VatanSkin :.