تبلیغات
آوای تات - نوروزخوانی


نوروزخوانی....
یکی ازرسمهای کهن مردم سرزمینمان است که درمناطق ونواحی مختلف ایران زمین به سبک وسیاق مختلفی اجرامی گردد.بی تردید ریشه وبن مایه تمام این مراسم ازیک واحدنشات گرفته وبه گوناگونی زبان وفرهنگ ورسوم،شکل وشیوه خاصی بخودگرفته واجرامی شده است.
آنچه که دردیار کهن شاهرودوبخصوص کلور اجرامی شد،قطعااشتراکات زیادی بامناطق واقوام دیگر بخصوص همسایگان شرقی منطقه داردوجالب ترآنکه درقرن اخیر تاجایی که ناقلان خاطرات بیان می کنند درمناطق تالش نشین بیشتر نوروزی خوانان کلوری های مقیم یامهاجر آن دیاربوده اند که باهنرمندی منحصربه فردشان علاوه برخواندن اشعارتاتی ،ابیات تالشی رانیز سروده وبرای مردم آن مناطق می خواندند وبه نوعی تیزهوشی خودرادربکارگیری به جای هنر وبومی سازی آن نشان می دادند.
گروه هنری زیرون کلور که باهدف زنده نگه داشتن آداب وسنن وزبان مردم اصیل وبافرهنگ وهنر شاهرود تشکیل گردید درطول سالیان گذشته تلاش کرده است تا این خرده فرهنگها وسنتها ورسمهای ارزنده رابااجرایی نزدیک به اصل آن تاحدودی زنده کندکه نمونه هایی ازآن می توان به اجرای کوسن گلین، بازیهای محلی،عروس بران وامسال هم نوروز خوانی اشاره کرد.
قدرمسلم گروه همچنان نیازمند پیشنهادات وانتقادات سازنده وارزشمند همه هنردوستان وهنرمندان واهل فن دراجراوانجام بهترکارهای خود می باشد ودست همه عزیزان رابرای همکاری به گرمی می فشارد.

تصاویر برگرفته ازبخشهای مختلف خبری است که دوست هنرمندم سیدرضا هاشمی نژاد آن راثبت نموده است.


طبقه بندی: فرهنگ عامه،

تاریخ : چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 | 01:11 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.