تبلیغات
آوای تات - چهارشنبه سوری


شمه کل کل چارشنبه موبارک
 صیب سر  ملِّه  گون واری راچهارپایی پیش دکرده شو رویِی پاچه یا ن لاسان کمریا

 آروسره َورِ ،تا که بلکم چندبنه گون کونه بوَجه و اشتَن نَن دِه باره. هلا آفتاو ای لافند

منده بنشه .زلیان وکیلیان وخدیان کم کم آماده آبوند که دیل میان ،یان  تنگه دله کل

کل
چارشنبه را وَشتیلی وازی رادرَنند. گون بنان ریه نَند .کبریت نَن گله گله وَش زَنند.

همه خردوپیچک ریه به رَچّه گله گله آتش سر وزند وخوانند:

چمن زردی اشته شن
اشته سری چمن شن
دولت بایا
نگبت بشو

ام وَشتَن وخَندن یَکی دِساعت دَکَشی.آخِرسَر همه خیروخوشی نَن شوند اِشتن که راوشام هَرندو شَوچیره.
ام ببه چمه کل کل چارشنبه
خداهمه خشیَ دِل بدهطبقه بندی: فرهنگ عامه،

تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 | 21:15 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.