تبلیغات
آوای تات - مطالب ضرب المثل ها وکنایه ها

پیش نماز تیز بکره -پش نماز گو دمیزه


pish nmaz tiz bekare/pash nmaz ghoo damize

وقتی افرادبزرگ خطای کوچکی میکنند،لاجرم افراد کوچکتر خطای بزرگتری خواهند کرد(ازنظرجایگاه ومقام)طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1394 | 13:31 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

جوان زَنَ بَری مَویَن  ،پیر خَرَ خِرّی

javane zana bari mavyan/pire khara kherriطبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : شنبه یکم فروردین 1394 | 08:24 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
په یاور کره،زا درا دزه
pe yavar kare - za dera dezze

پدر( برای چیدن محصول کشاورزی) یاور وکمک کار می آورد -پسر داس (ابزار درو) رامی دزدد!

طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 19:40 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

خاکه نکره ،رنه هم هره


kha  ke nekare-rana  ham hare


اشاره به افرادی دارد که نه تنها فایده ای ازآنها نصیب کسی نمی شود
بلکه موجب ضرر وزیان هم می شوند
طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 01:01 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

تَقی کِلا نَقی سَر

به هرشکل ممکن کج دار ومریض روزگار گذراندنطبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 19:26 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

عسل ایکه آلوس

asal ika aloos

هنگامی که می خواهند بسیار تمیز بودن مکانی راتوصیف کنند این مثل رابکار می برند.طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 00:41 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

ام دَس اَ دَس نَن واجه "بو .... بَه"

em das a dase nan waje bu ...... ba

تن پروری وبی حالی را به یکدیگر تعارف کردن...طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 14:55 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
دارار دو هره، ندارار نره آوازن

DARAR DU HARE.NEDARAR NERA AW AZAN

فرد متول(پول دار) دوغ می خورد،فرد بی پول آبی که ظرف کره گیری(نره)راشستشوداده اند...
طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | 15:59 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات

من بی قمقمه مشقم کرده

man bi ghom ghoma mashghem karde


هنگامی که فردی سربازی می رفت باید باتمام تجهیزات دررزمایش ها ومانورها شرکت می کرد وتمرین جنگ می کرد .اگرسربازی بدون یکی ازاین وسایل مثلاقمقمه حضور پیدامی کرد به سختی تنبیه می شدوممکن بوداضافه خدمت بخورد.
منظورگوینده ضرب المثل این است که من سختی رابه جان خریدم وپی همه چی رابه تنم مالیده ام .
(ازخواسته ام کوتاه نمی آید)طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : جمعه چهارم مرداد 1392 | 23:09 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
کورکورنن واجه نرگس چشم
kor kore nan vaje nargesa chashm

درباره افرادی به کارمی رود که دارای ضعف بسیاری هستند اما بیهوده ازیکدیگر تعریف می کنندطبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : شنبه یکم تیر 1392 | 14:37 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
زن و شو دعوا   بهارهوا
zan o sho dava    bhare hava


دعوای زن وشوهر پایداروهمیشگی نیست ومانند هوای بهاری می ماند که یک لحظه ابری وبارانی ولحظه ای دیگر آفتابی می شود .
پس درامورات زناشویی دیگران نباید دخالت کرد چون اکنون که بایکدیگر دعوامی کنند ممکن است ساعتی دیگر بایکدیگر آشتی کنند وهردوبرعلیه دخالت کننده هم دست شوند.طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 16:22 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
هزارنفربا،ای نفرمشو

hazar nafar ba  ei nafar mashoo


ادامه مطلب

طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 | 13:59 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
تاریخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 | 22:50 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
نه چِمَن َسِر بِچاکِن ،نه چِمَن داوانه یوز دَکه


ادامه مطلب

طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : پنجشنبه سوم اسفند 1391 | 15:24 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
کوسّه بشه ریش باره، سِمبیلش دَباخت

اگر فردی ازداشته اندک خودناراضی باشد وبرای بدست آوردن چیزهای  بیشتر اقدامی ( ریسکی ) انجام دهد که منجر به ازدست دادن همه داشته اش شود این مثل رابه کارمی برند.حال ممکن است این ضرر ازروی بدشانسی یا بی تجربه بودن باشد.طبقه بندی: ضرب المثل ها وکنایه ها،

تاریخ : سه شنبه یکم اسفند 1391 | 15:21 | نویسنده : علیرضا رحیمی كلور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3